ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σαν επιβεβαίωση της πίστης που έχουμε για την ποιότητα των σκαφών που παράγουμε, εγγυόμαστε κάθε σκάφος μας για περίοδο πέντε ετών.


Ελληνικα
//]]>